Πληκτρολόγιο LCD Icon PARADOX

  • Εμφάνιση κατάστασης κανονικής Όπλισης, όπλισης Sleep, όπλισης Stay και Αφόπλισης ανά υποσύστημα.
  • Εμφάνιση προβλημάτων, απομονωμένων ζωνών και μνήμες συναγερμών.
  • Ρύθμιση φωτισμού backlight.
  • Επιτόπου αναβάθμιση προγράμματος μέσω του 307 USB και του λογισμικού WinLoad.
  • 1 ζώνη στο πληκτρολόγιο.
  • Ανεξάρτητη ρύθμιση λειτουργίας chime σε όλες τις ζώνες.
  • Οκτώ πλήκτρα ανεξάρτητων λειτουργιών και τρεις εντολές πανικού.
  • Συνδέεται οπουδήποτε στο Bus επικοινωνίας 4 αγωγών.