Πληκτρολόγιο οριζόντιο 10 ζωνών με LED PARADOX

  • Έξυπνος τρόπος φωτισμού πλήκτρων (τα πλήκτρα φωτίζονται για να δείξουν μία ανοιχτή ζώνη).
  • 1 ζώνη εισόδου ανά πληκτρολόγιο.
  • Ανεξάρτητη ρύθμιση chime όλων των ζωνών.
  • Επτά πλήκτρα ανεξάρτητων λειτουργιών και τρεις εντολές πανικού ενεργοποιούμενες από το πληκτρολόγιο.
  • Ρύθμιση φωτισμού backlight.
  • Σύνδεση Bus 4 καλωδίων.