Κεντρική μονάδα 5 ζωνών PARADOX

  • Λειτουργία StayD mode.
  • Επέκταση μέσω Bus 4 καλωδίων.
  • 5 ζώνες ή 10 με διπλασιασμό, επεκτάσιμο έως και 32 ζώνες.
  • 2 PGM επάνω στην πλακέτα.
  • Υποστηρίζει έως και 16 PGM.
  • 2 υποσυστήματα (Partition).
  • 32 κωδικοί χρήστη.

Δείτε παρακάτω την αναλυτική περιγραφή για περισσότερα χαρακτηριστικά